INFORMACJE OGÓLNE

Scroll to content

BACKGROUND

W ostatnich latach poświęca się coraz więcej uwagi kontrolowaniu wagi, a takie słowa jak „BMI”, „epidemia otyłości” czy „dieta” weszły do naszego codziennego słownictwa. Wraz ze wzrostem liczby inicjatyw i kampanii na rzecz zapobiegania otyłości, wzrosła również liczba przypadków dyskryminacji ze względu na wagę. W społeczeństwie nie akceptuje się dyskryminacji kogoś ze względu na wagę, jednakże obwinianie, zawstydzanie i „udawana troska” są bardzo powszechne we wszystkich aspektach życia osoby dotkniętej otyłością, zarówno w pracy, w domu jak i w gabinetach lekarskich. 

Chociaż komentowanie cudzego ciała może mieć „dobre intencje”, badanie przeprowadzone przez Puhl i Brownell (2016) wykazało, że 79% badanych używa jedzenia jako mechanizmu radzenia sobie ze stygmatyzacją związaną z wagą, dlatego zawstydzanie kogoś ze względu na rozmiar jego ciała, najprawdopodobniej nie doprowadzi do zmotywowania go do utraty wagi.

Coraz więcej badań wskazuje, że stygmatyzacja wagi ma duży wpływ na zdrowie psychiczne i może przyczynić się do pogorszenia zdrowia fizycznego (Puhl, 2010). Zgodnie z aktualnymi raportami, uprzedzenia wobec osób z otyłością prowadzą do niskiej samooceny, lęków kompleksów, zaburzeń odżywiania, objadania się, unikania aktywności fizycznej a nawet depresji (Puhl i Heuer, 2019).

Niestety, dyskryminacja ze względu na rozmiar ciała jest powszechna również w placówkach zdrowia, co prowadzi do tego, że osoby z otyłością niechętnie szukają opieki medycznej, częściej odkładają na później profilaktyczne badania, odwołują wizyty lekarskie, a także nie przestrzegają zaleceń lekarskich (Amy i in.,2006). Jednocześnie pracownicy służby zdrowia twierdzą, że na rynku nie są dostępne efektywne szkolenia w zakresie uprzedzeń dotyczących wagi i stygmatyzacji (Russell-Mayhew, 2016).

CEL

Projekt ma na celu opracowanie, rozwój i upowszechnianie innowacyjnych ram szkoleniowych, a docelowo kompletnego zestawu materiałów i narzędzi szkoleniowych dotyczących uprzedzeń związanych z wagą w placówkach służby zdrowia, a także uświadomienie, że leczenie otyłości jest bardziej złożone niż stwierdzenie „jedz mniej – ruszaj się więcej”. Projekt ma również na celu wyposażenie grupy docelowej w umiejętności i narzędzia metodologiczne, dzięki którym będą promować zdrowy tryb życia.

APPROACH

W ramach projektu powstanie:

  • Analiza wpływu dyskryminacji ze względu na wagę w każdym z krajów partnerskich. Poprzez przeprowadzenie ankiet, zatwierdzimy również potrzeby szkoleniowe grupy docelowej.
  • Konfiguracja metodologii szkolenia w celu efektywnego prowadzenia szkoleń dla pracowników służby zdrowia.
  • Opracowywanie innowacyjnych i praktycznych materiałów szkoleniowych oraz narzędzi wspierających obejmujących szeroki zakres tematów, narzędzi i strategii.
  • Dynamiczne narzędzie demonstracyjne w celu zwiększenia zrozumienia zagrożeń związanych ze stygmatyzacją i uprzedzeniami dotyczącymi wagi.