Public Health Department of the Babeș-Bolyai University

Departament Zdrowia Publicznego (DPH), w ramach Kolegium Nauk Politycznych, Administracyjnych i Komunikacyjnych, Uniwersytetu Babeș-Bolyai został założony jesienią 2015 roku przez wykładowców i pracowników pracujących dla jednej z wiodących instytucji badawczych w dziedzinie zdrowia publicznego w Rumunii, w celu przyspieszenia edukacji w zakresie zdrowia publicznego w Europie Wschodniej i nauczenia studentów, jak promować zdrowie i zapobiegać chorobom. Działalność naukowa Wydziału Zdrowia Publicznego koncentruje się na składaniu i realizacji projektów w zakresie badań-rozwoju-innowacji, budowania potencjału i mobilności w różnych subdomenach zdrowia publicznego, medycyny oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Do tej pory wydział był zaangażowany w projekty o wartości ponad 9.000.000 Euro, mając partnerów z 30 innych krajów. Celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Rumunii i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez interdyscyplinarną współpracę w zakresie badań i praktyki w dziedzinie zdrowia publicznego. Do tej pory odbywało się to poprzez udział w projektach na dużą skalę. Wydział Zdrowia Publicznego jest jedyną jednostką w regionie, która zaczęła koncentrować się na badaniach populacyjnych, strategiach prewencyjnych i interwencjach w zakresie zdrowia publicznego.