Προώθηση της υγείας χωρίς βλαπτικότητα μέσω ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων

Scroll to content

Ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας για να διαχειριστούν αποτελεσματικά καταστάσεις που σχετίζονται με το στίγμα του βάρους. Καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και παροχή μεθοδολογικών εργαλείων για αναγνώριση του στίγματος βάρους και των διακρίσεων που προκύπτουν από αυτό, ως ένα ζήτημα δημόσια υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παροχή συμβουλευτικής σε επαγγελματίες υγείας για τον εντοπισμό αρνητικών συμπεριφορών και την αντιμετώπιση του στίγματος βάρους, ώστε να συμπεριφέρονται στους ασθενείς τους με σεβασμό και κατανόηση.

Ενθάρρυνση των ανθρώπων να αναπτύξουν καλύτερη σχέση με το φαγητό και το σώμα τους, εστιάζοντας στην υγεία και την ευεξία και όχι στο σωματικό βάρος.